draf

ETHIAS sportongevalllen verzekering

Polis 45.126.968 - Koninklijke Vereniging voor Duitse Herdershonden vzw - V.V.D.H.

De verzekering is van toepassing op alle leden van de Koninklijke Vereniging voor Duitse Herdershonden - VVDH. Alle leden van Kg nr 42 de Noordzee Oostende vzw zijn, zoals statutair verplicht, ingeschreven in het ledenregister van de VVDH.

De verzekering is overal ter wereld van toepassing.

De waarborg "Burgerlijke aansprakelijkheid" is verleend tijdens de sportactiviteiten en tijdens de verplaatsingen in de groep.

De waarborg "Lichamelijke ongevallen" is van toepassing tijdens de sportactiviteiten en tijdens alle verplaatsingen van huis naar de plaats van het sportgebeuren en terug, zowel tijden de individuele als tijdens de groepsverplaatsingen.

- globale polis

- speciale voorwaarden polis

- aangifteformulier Ethias

Wat te doen bij ongeval?

1. De aangifte van een ongeval moet binnen de kortste termijn rechtstreeks aan ETHIAS gebeuren.

2. Van zodra ETHIAS in het bezit is van het aangifteformulier, ontvangt het slachtoffer een ontvangstmelding waarin de verleende tussenkomsten worden meegedeeld.

3. Het slachtoffer moet op zijn beurt het door hem/haar effectief geleden verlies aantonen.

4. ETHIAS doet het nodige om de vergoeding te betalen.

Ethias
Dienst Schade Sport
Prins-Bisschopssingel 73
3500 Hasselt - Telefoon 011/28 21 11